Понедельник, Марта 02, 2015

Улуу кыргыз кагандыгына 1170 жыл

alt2013-жылдын 15-ноябырында мамлекеттик резиденцияда Улуу кыргыз кагандыгынын 1170 жылдыгына арналган “Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттүүлүгүнүн жана маданиятынын алкагында” аттуу эл аралык II илимий жыйын болуп өттү. Иш-чара президент Алмазбек Атамбаевдин “Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп үйрөнүүнү тереңдетүү жана атуулдукту калыптандыруу” боюнча жарлыгын ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Жыйынга Орусия, Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Германия жана Кыргызстандын тарыхчы-окумуштуулары катышты.  

Былтыр болуп өткөн I жыйынга  коноктор 15 өлкөдөн келсе, бул жолу 25 мамлекеттен кыргыз таануучулар чогулду.  

Мааракеде жалпысынан 130 адам каганаттын тарыхы боюнча өз ачылыштарын жана ой толгоолорун ортого салды.

Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий “Мурас” фондусунун төрагасы Тынчтыкбек Чоротегин бул иш-чара 1953-жылдан бери алгач ирет кыргыз таануучулардын эл аралык пикир алмашуусу болуп эсептелерин белгиледи.

Аталган конференцияга КУУнун тарых жана чөлкөм таануу факультетинин баяндамалар менен катышышты.

 • Т. Асанов - т.и.к.: “Этносту сактап калуу идеяларынын тарых барактарында чагылдырышы”
 • Ө. Алымкожоев - окутуучу: "Улуу кыргыз дөөлөтү” доорунун чагылдырылышы
 • С.Атанаева - окутуучу: "О влиянии соседей на традиционную материальную и духовную культуру кыргызов"
 • А.Бикбулатова - т.и.к., доцент: "Семейные традиции татар Кыргызстана"
 • .З.Галиева - профессор: "Проблемы этногенеза кыргызского народа"
 • Т.Джуманалиев - профессор: "Традиционное общество: род индивид и реформа"
 • Р.Жолдошов - т.и.к.: "Кыргыз каганатынын кулашынын маселелери"
 • Б.Жумабаев - профессор: "Взаимоотношения Кыргызстана и Росии: Истоки, преемственноть и перспективы"
 • Ж.Момбекова - профессор: "Тюркские каганаты в Центральной Азии"
 • А.Мамытова - окутуучу: "Исторические развитие традиционного жилища кыргызов"
 • .Н.Момошева - т.и.к., доцент: "Кыргызстан на великом Шелковом Пути: приоритеты"
 • Ж.Омурова - т.и.к., доцент: "Государственность и дипломатические связи кыргызов"
 • Өмүрбеков - т.и.д.: "Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн дипломатиялык байланыштары"
 • Т.Сырдыбаев - т.и.к., доцент: "Историография проблем государственности кочевых народов средневековья"
 • .Н.Султаналиева - т.и.к.: "Кыргызстандын материалдын маданиятынын кээ бир түрлөрүнүн “Манас” эпосунда чагылдырышы"
 • М.Сатимкулова - окутуучу: "Белек Солтоноевдин эмгегинде Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн чагылдырышы"
 • Т.Чаргынов - т.и.к., О.Солтобаев - окутуучу: "Новый стратифицированный памятник палеолита Курама"
 • Т.Чоротегин - профессор: "Об изменнении этнической ситуации в ЦА и Сибири в эпоху Кыргызского великодержавия"
 • Т.Шейшеканов - профессор: "Мамалекеттүүлүк үчүн болгон күрөштүн өбөлгөлөрү".

Материалды даярдаган:

Жумабек кызы Жыпара - тарых жана чөлкөм таануу факультетинин методисти

 • Image folder specified does not exist!
 •  

Главное меню

Пресс меню

Сайты структур КНУ

От администратора

Авторизация

Наши партнеры

Кто на сайте

Сейчас 6592 гостей онлайн

Вопросы абитуриентов

 • Модератор 28.02.2015 10:23
  1) Документы - стандартные: - Свидетельство об окончании 9-го класса; - Медицинская справка № 086-У ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 25.02.2015 13:28
  1) На 2-й курс 2) 3 года 3) Есть 4) 28 тыс.

  Подробнее...

   
 • Модератор 25.02.2015 09:39
  1) Возможен 2) Перечень зачетов и экзаменов вам определят в Учебном управлении КНУ 3) Документы ...

  Подробнее...

Вопросы студентов

 • Модератор 28.02.2015 10:30
  Можно. Можно. Вас отчислили, вы уже не студент АУПКР. А переводятся только студенты одного вуза ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 25.02.2015 09:42
  Здесь можете ознакомиться (за 2013-2014 учебный год) ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 18.02.2015 13:22
  1) Перевод с бюджета на бюджет возможен, но процесс сложный, т.к. здесь требуется разрешение ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 07.02.2015 10:58
  1) Окууга келип жүрсөңүз ИЭФ факультет эмес, институт экенин билип алмаксыз. 2) Кетемби эмей эле ...

  Подробнее...

Вопросы выпускников

 • Модератор 25.02.2015 10:10
  1) Юридический факультет теперь преобразован в Юридический институт при КНУ; 2) Ваше направление ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 19.02.2015 10:46
  Вот ссылка на Соглашение: http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/agreem_recogn_CIS_1998

  Подробнее...

   
 • Модератор 18.02.2015 13:35
  Если Ваше образование подпадает под действие международного договора о взаимном признании, то оно ...

  Подробнее...

Отзывы и замечания

 • Модератор 19.02.2015 10:43
  1) Университеттин 100дөн ашуун лицензиясы бар экен (адистиктер боюнча). Кайсы бирин сурап атасыз?

  Подробнее...

   
 • Jakshylyk 13.02.2015 15:40
  Universitettin litsenziyasynyn nomerin berip koyo alasyzby suranych RAHMAT

  Подробнее...

   
 • Модератор 13.02.2015 08:35
  Jr@university.kg - директор Jruo@university.kg - учебный отдел Kaftigp@university.kg - кафедра теории ...

  Подробнее...