Воскресенье, Августа 02, 2015

Улуу кыргыз кагандыгына 1170 жыл

alt2013-жылдын 15-ноябырында мамлекеттик резиденцияда Улуу кыргыз кагандыгынын 1170 жылдыгына арналган “Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттүүлүгүнүн жана маданиятынын алкагында” аттуу эл аралык II илимий жыйын болуп өттү. Иш-чара президент Алмазбек Атамбаевдин “Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп үйрөнүүнү тереңдетүү жана атуулдукту калыптандыруу” боюнча жарлыгын ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Жыйынга Орусия, Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Германия жана Кыргызстандын тарыхчы-окумуштуулары катышты.  

Былтыр болуп өткөн I жыйынга  коноктор 15 өлкөдөн келсе, бул жолу 25 мамлекеттен кыргыз таануучулар чогулду.  

Мааракеде жалпысынан 130 адам каганаттын тарыхы боюнча өз ачылыштарын жана ой толгоолорун ортого салды.

Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий “Мурас” фондусунун төрагасы Тынчтыкбек Чоротегин бул иш-чара 1953-жылдан бери алгач ирет кыргыз таануучулардын эл аралык пикир алмашуусу болуп эсептелерин белгиледи.

Аталган конференцияга КУУнун тарых жана чөлкөм таануу факультетинин баяндамалар менен катышышты.

 • Т. Асанов - т.и.к.: “Этносту сактап калуу идеяларынын тарых барактарында чагылдырышы”
 • Ө. Алымкожоев - окутуучу: "Улуу кыргыз дөөлөтү” доорунун чагылдырылышы
 • С.Атанаева - окутуучу: "О влиянии соседей на традиционную материальную и духовную культуру кыргызов"
 • А.Бикбулатова - т.и.к., доцент: "Семейные традиции татар Кыргызстана"
 • .З.Галиева - профессор: "Проблемы этногенеза кыргызского народа"
 • Т.Джуманалиев - профессор: "Традиционное общество: род индивид и реформа"
 • Р.Жолдошов - т.и.к.: "Кыргыз каганатынын кулашынын маселелери"
 • Б.Жумабаев - профессор: "Взаимоотношения Кыргызстана и Росии: Истоки, преемственноть и перспективы"
 • Ж.Момбекова - профессор: "Тюркские каганаты в Центральной Азии"
 • А.Мамытова - окутуучу: "Исторические развитие традиционного жилища кыргызов"
 • .Н.Момошева - т.и.к., доцент: "Кыргызстан на великом Шелковом Пути: приоритеты"
 • Ж.Омурова - т.и.к., доцент: "Государственность и дипломатические связи кыргызов"
 • Өмүрбеков - т.и.д.: "Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн дипломатиялык байланыштары"
 • Т.Сырдыбаев - т.и.к., доцент: "Историография проблем государственности кочевых народов средневековья"
 • .Н.Султаналиева - т.и.к.: "Кыргызстандын материалдын маданиятынын кээ бир түрлөрүнүн “Манас” эпосунда чагылдырышы"
 • М.Сатимкулова - окутуучу: "Белек Солтоноевдин эмгегинде Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн чагылдырышы"
 • Т.Чаргынов - т.и.к., О.Солтобаев - окутуучу: "Новый стратифицированный памятник палеолита Курама"
 • Т.Чоротегин - профессор: "Об изменнении этнической ситуации в ЦА и Сибири в эпоху Кыргызского великодержавия"
 • Т.Шейшеканов - профессор: "Мамалекеттүүлүк үчүн болгон күрөштүн өбөлгөлөрү".

Материалды даярдаган:

Жумабек кызы Жыпара - тарых жана чөлкөм таануу факультетинин методисти

 • Image folder specified does not exist!
 •  

Главное меню

Пресс меню

Сайты структур КНУ

От администратора

Авторизация

Наши партнеры

Сейчас 5742 гостей онлайн

Вопросы абитуриентов

 • Модератор 31.07.2015 10:46
  Болот. Эгер айрыма сабактарды ийгиликтүү тапшырырсаңыз - 2 курска отурасыз. Есть. Нет Можно.

  Подробнее...

   
 • Модератор 29.07.2015 08:47
  Могут, но в КНУ нет докторантуры по названной вами специальности. Можете, успеваете, в приемную ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 28.07.2015 09:56
  Бюджеттке кабыл алуу аяктады, контрактка - уланууда. Окушат. 25 миң. Да, будет. Нет.

  Подробнее...

   
 • Модератор 27.07.2015 16:46
  Если приемная комиссия предоставит материалы - да.

  Подробнее...

Вопросы студентов

 • Модератор 27.07.2015 16:48
  Для поступления в КНУ нужен документ государственног о образца о среднем или высшем образовании.

  Подробнее...

   
 • Модератор 27.07.2015 12:30
  Эмнени?

  Подробнее...

   
 • Модератор 20.07.2015 09:10
  В зависимости от факультета - от 25. тыс.

  Подробнее...

   
 • Модератор 16.07.2015 15:29
  Все переводы и восстановления - после 25 августа.

  Подробнее...

Вопросы выпускников

 • Модератор 31.07.2015 10:48
  Конечно можно. В канцелярию КНУ. Можете. Прием в магистратуру до 1 октября.

  Подробнее...

   
 • Модератор 24.07.2015 08:58
  На главной странице сайта, в ее верхней правой части есть баннер "Телефонный справочник КНУ". Нажмите ...

  Подробнее...

   
 • Айсулуу 21.07.2015 10:24
  Спасибо огромное

  Подробнее...

   
 • Модератор 21.07.2015 09:05
  32-48-70 (приемная), 32-48-64 (учебный отдел) и 32-48-76 (отдел кадров)

  Подробнее...

Отзывы и замечания

 • Модератор 08.07.2015 20:55
  1) Бул рубриканын аталышы "Отзывы, замечания и предложения", суроо берилбейт. Муну эске ала жүрүңүз.

  Подробнее...

   
 • Модератор 04.07.2015 10:13
  Бул рубриканын аталышы "Отзывы и замечания" (Пикирлер жана сунуштар) - суроо берилбейт.

  Подробнее...

   
 • Модератор 20.06.2015 10:41
  . Рубрика называется "Отзывы, замечания и предложения", а не "Вопросы".

  Подробнее...