Пятница, Октября 24, 2014

Улуу кыргыз кагандыгына 1170 жыл

alt2013-жылдын 15-ноябырында мамлекеттик резиденцияда Улуу кыргыз кагандыгынын 1170 жылдыгына арналган “Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттүүлүгүнүн жана маданиятынын алкагында” аттуу эл аралык II илимий жыйын болуп өттү. Иш-чара президент Алмазбек Атамбаевдин “Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп үйрөнүүнү тереңдетүү жана атуулдукту калыптандыруу” боюнча жарлыгын ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Жыйынга Орусия, Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Германия жана Кыргызстандын тарыхчы-окумуштуулары катышты.  

Былтыр болуп өткөн I жыйынга  коноктор 15 өлкөдөн келсе, бул жолу 25 мамлекеттен кыргыз таануучулар чогулду.  

Мааракеде жалпысынан 130 адам каганаттын тарыхы боюнча өз ачылыштарын жана ой толгоолорун ортого салды.

Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий “Мурас” фондусунун төрагасы Тынчтыкбек Чоротегин бул иш-чара 1953-жылдан бери алгач ирет кыргыз таануучулардын эл аралык пикир алмашуусу болуп эсептелерин белгиледи.

Аталган конференцияга КУУнун тарых жана чөлкөм таануу факультетинин баяндамалар менен катышышты.

 • Т. Асанов - т.и.к.: “Этносту сактап калуу идеяларынын тарых барактарында чагылдырышы”
 • Ө. Алымкожоев - окутуучу: "Улуу кыргыз дөөлөтү” доорунун чагылдырылышы
 • С.Атанаева - окутуучу: "О влиянии соседей на традиционную материальную и духовную культуру кыргызов"
 • А.Бикбулатова - т.и.к., доцент: "Семейные традиции татар Кыргызстана"
 • .З.Галиева - профессор: "Проблемы этногенеза кыргызского народа"
 • Т.Джуманалиев - профессор: "Традиционное общество: род индивид и реформа"
 • Р.Жолдошов - т.и.к.: "Кыргыз каганатынын кулашынын маселелери"
 • Б.Жумабаев - профессор: "Взаимоотношения Кыргызстана и Росии: Истоки, преемственноть и перспективы"
 • Ж.Момбекова - профессор: "Тюркские каганаты в Центральной Азии"
 • А.Мамытова - окутуучу: "Исторические развитие традиционного жилища кыргызов"
 • .Н.Момошева - т.и.к., доцент: "Кыргызстан на великом Шелковом Пути: приоритеты"
 • Ж.Омурова - т.и.к., доцент: "Государственность и дипломатические связи кыргызов"
 • Өмүрбеков - т.и.д.: "Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн дипломатиялык байланыштары"
 • Т.Сырдыбаев - т.и.к., доцент: "Историография проблем государственности кочевых народов средневековья"
 • .Н.Султаналиева - т.и.к.: "Кыргызстандын материалдын маданиятынын кээ бир түрлөрүнүн “Манас” эпосунда чагылдырышы"
 • М.Сатимкулова - окутуучу: "Белек Солтоноевдин эмгегинде Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн чагылдырышы"
 • Т.Чаргынов - т.и.к., О.Солтобаев - окутуучу: "Новый стратифицированный памятник палеолита Курама"
 • Т.Чоротегин - профессор: "Об изменнении этнической ситуации в ЦА и Сибири в эпоху Кыргызского великодержавия"
 • Т.Шейшеканов - профессор: "Мамалекеттүүлүк үчүн болгон күрөштүн өбөлгөлөрү".

Материалды даярдаган:

Жумабек кызы Жыпара - тарых жана чөлкөм таануу факультетинин методисти

 • Image folder specified does not exist!
 •  

Главное меню

Пресс меню

Сайты структур КНУ

От администратора

Популярные материалы

Авторизация

Баннер

Кто на сайте

Сейчас 12120 гостей онлайн

Вопросы абитуриентов

 • Модератор 24.10.2014 15:37
  1) Дистанционныйда бюджет жок. 2) ОРТ керек. 3) Инфак, химфак жана физфактан башкалары бар. Контракт ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 16.10.2014 20:41
  К сожалению, нет. Т.к. переводы на первый и последний курсы не осуществляются.

  Подробнее...

   
 • Модератор 15.10.2014 17:08
  КУУда сырттан окуу бөлүмү жок. Эгер дистанттык бөлүмдү айтып жатсаңыз - анда 65-20-82 телефонуна ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 01.10.2014 18:49
  1) Можно. 2) Контракт - от 20 до 29 тыс. в зависимости от направления. Опоздали. Прием завершился ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 25.09.2014 16:21
  Болот. Для поступления на любой факультет КНУ, в том числе и экономический, необходим аттестат о ...

  Подробнее...

Вопросы студентов

 • Модератор 24.10.2014 15:39
  Тел. 32-20-83 Кимди?

  Подробнее...

   
 • Модератор 15.10.2014 17:19
  Вообще-то в учебной практике понятия "свободное посещение" не существует. Есть «индивидуальный график ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 01.10.2014 18:50
  Сайтта андай материал жок азырынча.

  Подробнее...

   
 • Модератор 25.09.2014 16:23
  2012-жылдан бери Кыргызстандын бардык жождорунда "заочный" окуу формасы жок. Прием в КНУ завершился ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 19.09.2014 09:53
  КУУнун тарыхын бул жерде ...

  Подробнее...

Вопросы выпускников

 • Модератор 24.10.2014 15:40
  Дадут конечно!

  Подробнее...

   
 • Модератор 15.10.2014 17:25
  Возможно. Для получения подробной информации позвоните по тел: 32 - 31 - 58. Я с вами согласен ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 01.10.2014 18:51
  Болот.

  Подробнее...

   
 • Модератор 25.09.2014 16:25
  Эгер талапкерлердин арасында сиз айткандар жок болуп калса - ооба, берилет.

  Подробнее...

   
 • Модератор 15.09.2014 10:50
  КУУда мугалим болуп иштеш үчүн: 1) Магистратураны бүтүрөсүз 2) Кадрлар бөлүмүнөн вакансия тууралуу маалымат ...

  Подробнее...