30, Июля 2014, Среда
Сейчас 2174 гостей онлайн
Итоги I, II и III туров: http://abiturient.university.kg/enroll/home.seam

Улуу кыргыз кагандыгына 1170 жыл

alt2013-жылдын 15-ноябырында мамлекеттик резиденцияда Улуу кыргыз кагандыгынын 1170 жылдыгына арналган “Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттүүлүгүнүн жана маданиятынын алкагында” аттуу эл аралык II илимий жыйын болуп өттү. Иш-чара президент Алмазбек Атамбаевдин “Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп үйрөнүүнү тереңдетүү жана атуулдукту калыптандыруу” боюнча жарлыгын ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Жыйынга Орусия, Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Германия жана Кыргызстандын тарыхчы-окумуштуулары катышты.  

Былтыр болуп өткөн I жыйынга  коноктор 15 өлкөдөн келсе, бул жолу 25 мамлекеттен кыргыз таануучулар чогулду.  

Мааракеде жалпысынан 130 адам каганаттын тарыхы боюнча өз ачылыштарын жана ой толгоолорун ортого салды.

Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий “Мурас” фондусунун төрагасы Тынчтыкбек Чоротегин бул иш-чара 1953-жылдан бери алгач ирет кыргыз таануучулардын эл аралык пикир алмашуусу болуп эсептелерин белгиледи.

Аталган конференцияга КУУнун тарых жана чөлкөм таануу факультетинин баяндамалар менен катышышты.

 • Т. Асанов - т.и.к.: “Этносту сактап калуу идеяларынын тарых барактарында чагылдырышы”
 • Ө. Алымкожоев - окутуучу: "Улуу кыргыз дөөлөтү” доорунун чагылдырылышы
 • С.Атанаева - окутуучу: "О влиянии соседей на традиционную материальную и духовную культуру кыргызов"
 • А.Бикбулатова - т.и.к., доцент: "Семейные традиции татар Кыргызстана"
 • .З.Галиева - профессор: "Проблемы этногенеза кыргызского народа"
 • Т.Джуманалиев - профессор: "Традиционное общество: род индивид и реформа"
 • Р.Жолдошов - т.и.к.: "Кыргыз каганатынын кулашынын маселелери"
 • Б.Жумабаев - профессор: "Взаимоотношения Кыргызстана и Росии: Истоки, преемственноть и перспективы"
 • Ж.Момбекова - профессор: "Тюркские каганаты в Центральной Азии"
 • А.Мамытова - окутуучу: "Исторические развитие традиционного жилища кыргызов"
 • .Н.Момошева - т.и.к., доцент: "Кыргызстан на великом Шелковом Пути: приоритеты"
 • Ж.Омурова - т.и.к., доцент: "Государственность и дипломатические связи кыргызов"
 • Өмүрбеков - т.и.д.: "Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн дипломатиялык байланыштары"
 • Т.Сырдыбаев - т.и.к., доцент: "Историография проблем государственности кочевых народов средневековья"
 • .Н.Султаналиева - т.и.к.: "Кыргызстандын материалдын маданиятынын кээ бир түрлөрүнүн “Манас” эпосунда чагылдырышы"
 • М.Сатимкулова - окутуучу: "Белек Солтоноевдин эмгегинде Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн чагылдырышы"
 • Т.Чаргынов - т.и.к., О.Солтобаев - окутуучу: "Новый стратифицированный памятник палеолита Курама"
 • Т.Чоротегин - профессор: "Об изменнении этнической ситуации в ЦА и Сибири в эпоху Кыргызского великодержавия"
 • Т.Шейшеканов - профессор: "Мамалекеттүүлүк үчүн болгон күрөштүн өбөлгөлөрү".

Материалды даярдаган:

Жумабек кызы Жыпара - тарых жана чөлкөм таануу факультетинин методисти

Главное меню

Поиск по сайту

Пресс меню

От администратора

Авторизация

Вопросы абитуриентов

 • Модератор 30.07.2014 11:26
  32-21-58 (декан), 34-02-03 (зам. декана) В начале сентября.

  Подробнее...

   
 • Модератор 28.07.2014 12:37
  Разве вам техсекретари не сказали когда, куда прийти?! Тогда, приходите уже 1 сентября.

  Подробнее...

   
 • Модератор 26.07.2014 11:34
  Поздравляю! Льготы по оплате предусмотрены только круглым сиротам.

  Подробнее...

   
 • Модератор 25.07.2014 16:33
  3-тур болуп атат. Балл - мурдагыдай эле. На второе высшее завтра, 26 июля экзамен. Если после ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 23.07.2014 07:06
  1) 95 баллов вас не касается, т.к. ОРТ не нужен на второе высшее. 2) Контракт - от 23 тыс. 3) ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 22.07.2014 09:00
  1) Заочная форма обучения отменена по всему Кыргызстану с 2012 года. 2) Оплата - в зависимости от ...

  Подробнее...

Вопросы студентов

 • Модератор 28.07.2014 13:21
  Больница - бул оорулууларды дарылап, операция жасап айыктыруучу жай. Ал жерде иштөө үчүн "врач" болуш ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 21.07.2014 12:47
  1) Вообще-то, после окончания колледжа, вы сами должны были знать, что такое "Графика". 2) "Графика" ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 15.07.2014 21:46
  В принципе можете, но в магистратуре КНУ нет программы по турецкому языку.

  Подробнее...

   
 • Модератор 14.07.2014 10:03
  Поздравляю! Если вышел приказ о вашем зачислении, то 1 сентября приходите в этот же корпус, где ...

  Подробнее...

Вопросы выпускников

 • Модератор 22.07.2014 09:07
  1) Я понимаю, что речь идет о вычислительной технике, но, не могу расшифровать, что такое POVTiOC ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 17.07.2014 09:17
  1) КНУ не может проходить аккредитацию в Российской Федерации, т.к. под аккредитацией вузов понимается ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 11.07.2014 15:32
  Бул суроо менен китепкананын директоруна арыз жазып, кайрылып көрүңүздөр. Телефону 32-22-34.

  Подробнее...