22, Июля 2014, Вторник
Сейчас 2728 гостей онлайн
Итоги I, II туров, ход III тура: http://abiturient.university.kg/enroll/home.seam

Улуу кыргыз кагандыгына 1170 жыл

alt2013-жылдын 15-ноябырында мамлекеттик резиденцияда Улуу кыргыз кагандыгынын 1170 жылдыгына арналган “Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттүүлүгүнүн жана маданиятынын алкагында” аттуу эл аралык II илимий жыйын болуп өттү. Иш-чара президент Алмазбек Атамбаевдин “Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп үйрөнүүнү тереңдетүү жана атуулдукту калыптандыруу” боюнча жарлыгын ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Жыйынга Орусия, Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Германия жана Кыргызстандын тарыхчы-окумуштуулары катышты.  

Былтыр болуп өткөн I жыйынга  коноктор 15 өлкөдөн келсе, бул жолу 25 мамлекеттен кыргыз таануучулар чогулду.  

Мааракеде жалпысынан 130 адам каганаттын тарыхы боюнча өз ачылыштарын жана ой толгоолорун ортого салды.

Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий “Мурас” фондусунун төрагасы Тынчтыкбек Чоротегин бул иш-чара 1953-жылдан бери алгач ирет кыргыз таануучулардын эл аралык пикир алмашуусу болуп эсептелерин белгиледи.

Аталган конференцияга КУУнун тарых жана чөлкөм таануу факультетинин баяндамалар менен катышышты.

 • Т. Асанов - т.и.к.: “Этносту сактап калуу идеяларынын тарых барактарында чагылдырышы”
 • Ө. Алымкожоев - окутуучу: "Улуу кыргыз дөөлөтү” доорунун чагылдырылышы
 • С.Атанаева - окутуучу: "О влиянии соседей на традиционную материальную и духовную культуру кыргызов"
 • А.Бикбулатова - т.и.к., доцент: "Семейные традиции татар Кыргызстана"
 • .З.Галиева - профессор: "Проблемы этногенеза кыргызского народа"
 • Т.Джуманалиев - профессор: "Традиционное общество: род индивид и реформа"
 • Р.Жолдошов - т.и.к.: "Кыргыз каганатынын кулашынын маселелери"
 • Б.Жумабаев - профессор: "Взаимоотношения Кыргызстана и Росии: Истоки, преемственноть и перспективы"
 • Ж.Момбекова - профессор: "Тюркские каганаты в Центральной Азии"
 • А.Мамытова - окутуучу: "Исторические развитие традиционного жилища кыргызов"
 • .Н.Момошева - т.и.к., доцент: "Кыргызстан на великом Шелковом Пути: приоритеты"
 • Ж.Омурова - т.и.к., доцент: "Государственность и дипломатические связи кыргызов"
 • Өмүрбеков - т.и.д.: "Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн дипломатиялык байланыштары"
 • Т.Сырдыбаев - т.и.к., доцент: "Историография проблем государственности кочевых народов средневековья"
 • .Н.Султаналиева - т.и.к.: "Кыргызстандын материалдын маданиятынын кээ бир түрлөрүнүн “Манас” эпосунда чагылдырышы"
 • М.Сатимкулова - окутуучу: "Белек Солтоноевдин эмгегинде Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн чагылдырышы"
 • Т.Чаргынов - т.и.к., О.Солтобаев - окутуучу: "Новый стратифицированный памятник палеолита Курама"
 • Т.Чоротегин - профессор: "Об изменнении этнической ситуации в ЦА и Сибири в эпоху Кыргызского великодержавия"
 • Т.Шейшеканов - профессор: "Мамалекеттүүлүк үчүн болгон күрөштүн өбөлгөлөрү".

Материалды даярдаган:

Жумабек кызы Жыпара - тарых жана чөлкөм таануу факультетинин методисти

Главное меню

Поиск по сайту

Пресс меню

От администратора

Авторизация

Вопросы абитуриентов

 • Модератор 22.07.2014 09:00
  1) Заочная форма обучения отменена по всему Кыргызстану с 2012 года. 2) Оплата - в зависимости от ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 21.07.2014 12:27
  Как ответили в приемной комиссии КНУ, разрешение МОиН на 3-й тур уже вышло. Прием талонов идет с 11 ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 19.07.2014 11:35
  Колледжден сиз атайын орто билимдүү адис болуп чыгасыз. Эми жогорку билим алуу үчүн ОРТсы жок ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 18.07.2014 18:56  
 • Модератор 17.07.2014 22:46
  С такими баллами вы могли бы поступить и на очную форму, кроме инфака конечно. На дистанционную..

  Подробнее...

   
 • Модератор 17.07.2014 08:43
  Приказ о зачислении выйдет после завершения всех туров приема абитуриентов. 1) Заочной формы обучения ...

  Подробнее...

Вопросы студентов

 • Модератор 21.07.2014 12:47
  1) Вообще-то, после окончания колледжа, вы сами должны были знать, что такое "Графика". 2) "Графика" ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 15.07.2014 21:46
  В принципе можете, но в магистратуре КНУ нет программы по турецкому языку.

  Подробнее...

   
 • Модератор 14.07.2014 10:03
  Поздравляю! Если вышел приказ о вашем зачислении, то 1 сентября приходите в этот же корпус, где ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 13.07.2014 08:40
  Инязда сиз чет тилин гана үйрөнөсүз, а межд. отношенияда болсо дипломатиянын негиздерин, анан чет ...

  Подробнее...

Вопросы выпускников

 • Модератор 22.07.2014 09:07
  1) Я понимаю, что речь идет о вычислительной технике, но, не могу расшифровать, что такое POVTiOC ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 17.07.2014 09:17
  1) КНУ не может проходить аккредитацию в Российской Федерации, т.к. под аккредитацией вузов понимается ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 11.07.2014 15:32
  Бул суроо менен китепкананын директоруна арыз жазып, кайрылып көрүңүздөр. Телефону 32-22-34.

  Подробнее...