02, Сентября 2014, Вторник
Сейчас 2562 гостей онлайн

Улуу кыргыз кагандыгына 1170 жыл

alt2013-жылдын 15-ноябырында мамлекеттик резиденцияда Улуу кыргыз кагандыгынын 1170 жылдыгына арналган “Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттүүлүгүнүн жана маданиятынын алкагында” аттуу эл аралык II илимий жыйын болуп өттү. Иш-чара президент Алмазбек Атамбаевдин “Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп үйрөнүүнү тереңдетүү жана атуулдукту калыптандыруу” боюнча жарлыгын ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Жыйынга Орусия, Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Германия жана Кыргызстандын тарыхчы-окумуштуулары катышты.  

Былтыр болуп өткөн I жыйынга  коноктор 15 өлкөдөн келсе, бул жолу 25 мамлекеттен кыргыз таануучулар чогулду.  

Мааракеде жалпысынан 130 адам каганаттын тарыхы боюнча өз ачылыштарын жана ой толгоолорун ортого салды.

Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий “Мурас” фондусунун төрагасы Тынчтыкбек Чоротегин бул иш-чара 1953-жылдан бери алгач ирет кыргыз таануучулардын эл аралык пикир алмашуусу болуп эсептелерин белгиледи.

Аталган конференцияга КУУнун тарых жана чөлкөм таануу факультетинин баяндамалар менен катышышты.

 • Т. Асанов - т.и.к.: “Этносту сактап калуу идеяларынын тарых барактарында чагылдырышы”
 • Ө. Алымкожоев - окутуучу: "Улуу кыргыз дөөлөтү” доорунун чагылдырылышы
 • С.Атанаева - окутуучу: "О влиянии соседей на традиционную материальную и духовную культуру кыргызов"
 • А.Бикбулатова - т.и.к., доцент: "Семейные традиции татар Кыргызстана"
 • .З.Галиева - профессор: "Проблемы этногенеза кыргызского народа"
 • Т.Джуманалиев - профессор: "Традиционное общество: род индивид и реформа"
 • Р.Жолдошов - т.и.к.: "Кыргыз каганатынын кулашынын маселелери"
 • Б.Жумабаев - профессор: "Взаимоотношения Кыргызстана и Росии: Истоки, преемственноть и перспективы"
 • Ж.Момбекова - профессор: "Тюркские каганаты в Центральной Азии"
 • А.Мамытова - окутуучу: "Исторические развитие традиционного жилища кыргызов"
 • .Н.Момошева - т.и.к., доцент: "Кыргызстан на великом Шелковом Пути: приоритеты"
 • Ж.Омурова - т.и.к., доцент: "Государственность и дипломатические связи кыргызов"
 • Өмүрбеков - т.и.д.: "Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн дипломатиялык байланыштары"
 • Т.Сырдыбаев - т.и.к., доцент: "Историография проблем государственности кочевых народов средневековья"
 • .Н.Султаналиева - т.и.к.: "Кыргызстандын материалдын маданиятынын кээ бир түрлөрүнүн “Манас” эпосунда чагылдырышы"
 • М.Сатимкулова - окутуучу: "Белек Солтоноевдин эмгегинде Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн чагылдырышы"
 • Т.Чаргынов - т.и.к., О.Солтобаев - окутуучу: "Новый стратифицированный памятник палеолита Курама"
 • Т.Чоротегин - профессор: "Об изменнении этнической ситуации в ЦА и Сибири в эпоху Кыргызского великодержавия"
 • Т.Шейшеканов - профессор: "Мамалекеттүүлүк үчүн болгон күрөштүн өбөлгөлөрү".

Материалды даярдаган:

Жумабек кызы Жыпара - тарых жана чөлкөм таануу факультетинин методисти

Главное меню

Пресс меню

Поиск по сайту

От администратора

Авторизация

Вопросы абитуриентов

 • Модератор 02.09.2014 17:51
  Нет, перевестись можно только после первого курса. 1) Прием в магистратуру осуществляется до 25 ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 02.09.2014 11:52
  Да. Нет. Забираете документы и сдаете в наш лицей.

  Подробнее...

   
 • Модератор 01.09.2014 08:52
  1) Приходить нужно к 8.00 2) Выглядеть нужно на все 100! К 8.00. Одеваться - как на праздник. Ар ким ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 31.08.2014 09:04
  В учебный корпус №3.

  Подробнее...

   
 • Модератор 29.08.2014 14:08
  1) до 25 сентября. 2) 31 тыс. Ничего страшного, придете 1 сентября и все узнаете. Да. Ничего не ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 29.08.2014 09:34
  Вот телефоны ИЭФ: 32-20-36 (приемная), 34-00-31, 61-44-68 (зам.директора) . Приемная комиссия уже ...

  Подробнее...

Вопросы студентов

 • Модератор 02.09.2014 12:00
  Жок, үлгүрөсүз. Анткени, которулуу 25-августтан 25-сентябрга чейин жүргүзүлөт.

  Подробнее...

   
 • Модератор 01.09.2014 14:17
  Болот, бирок 1-курсту аяктагандан кийин.

  Подробнее...

   
 • Модератор 01.09.2014 08:53
  В 3-ем учебном корпусе.

  Подробнее...

   
 • Модератор 31.08.2014 09:06
  В корпусе №2 расположен Юридический институт, а юридический колледж - в корпусе №5. Туда и нужно ...

  Подробнее...

Вопросы выпускников

 • Модератор 02.09.2014 17:53
  Да, только в магистратуру и аспирантуру. 1) Аспирантурага кабыл алуу сентябрь айы толугу менен ...

  Подробнее...

   
 • Модератор 27.08.2014 16:55
  34-02-36 (декан), 61-44-97 (зам. декан) телефондоруна чалып, билип алыңыз.

  Подробнее...

   
 • Модератор 20.08.2014 18:09
  Можно, но только после 1 курса.

  Подробнее...