Среда, Января 28, 2015

Улуу кыргыз кагандыгына 1170 жыл

alt2013-жылдын 15-ноябырында мамлекеттик резиденцияда Улуу кыргыз кагандыгынын 1170 жылдыгына арналган “Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттүүлүгүнүн жана маданиятынын алкагында” аттуу эл аралык II илимий жыйын болуп өттү. Иш-чара президент Алмазбек Атамбаевдин “Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп үйрөнүүнү тереңдетүү жана атуулдукту калыптандыруу” боюнча жарлыгын ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Жыйынга Орусия, Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Германия жана Кыргызстандын тарыхчы-окумуштуулары катышты.  

Былтыр болуп өткөн I жыйынга  коноктор 15 өлкөдөн келсе, бул жолу 25 мамлекеттен кыргыз таануучулар чогулду.  

Мааракеде жалпысынан 130 адам каганаттын тарыхы боюнча өз ачылыштарын жана ой толгоолорун ортого салды.

Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий “Мурас” фондусунун төрагасы Тынчтыкбек Чоротегин бул иш-чара 1953-жылдан бери алгач ирет кыргыз таануучулардын эл аралык пикир алмашуусу болуп эсептелерин белгиледи.

Аталган конференцияга КУУнун тарых жана чөлкөм таануу факультетинин баяндамалар менен катышышты.

  • Т. Асанов - т.и.к.: “Этносту сактап калуу идеяларынын тарых барактарында чагылдырышы”
  • Ө. Алымкожоев - окутуучу: "Улуу кыргыз дөөлөтү” доорунун чагылдырылышы
  • С.Атанаева - окутуучу: "О влиянии соседей на традиционную материальную и духовную культуру кыргызов"
  • А.Бикбулатова - т.и.к., доцент: "Семейные традиции татар Кыргызстана"
  • .З.Галиева - профессор: "Проблемы этногенеза кыргызского народа"
  • Т.Джуманалиев - профессор: "Традиционное общество: род индивид и реформа"
  • Р.Жолдошов - т.и.к.: "Кыргыз каганатынын кулашынын маселелери"
  • Б.Жумабаев - профессор: "Взаимоотношения Кыргызстана и Росии: Истоки, преемственноть и перспективы"
  • Ж.Момбекова - профессор: "Тюркские каганаты в Центральной Азии"
  • А.Мамытова - окутуучу: "Исторические развитие традиционного жилища кыргызов"
  • .Н.Момошева - т.и.к., доцент: "Кыргызстан на великом Шелковом Пути: приоритеты"
  • Ж.Омурова - т.и.к., доцент: "Государственность и дипломатические связи кыргызов"
  • Өмүрбеков - т.и.д.: "Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн дипломатиялык байланыштары"
  • Т.Сырдыбаев - т.и.к., доцент: "Историография проблем государственности кочевых народов средневековья"
  • .Н.Султаналиева - т.и.к.: "Кыргызстандын материалдын маданиятынын кээ бир түрлөрүнүн “Манас” эпосунда чагылдырышы"
  • М.Сатимкулова - окутуучу: "Белек Солтоноевдин эмгегинде Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн чагылдырышы"
  • Т.Чаргынов - т.и.к., О.Солтобаев - окутуучу: "Новый стратифицированный памятник палеолита Курама"
  • Т.Чоротегин - профессор: "Об изменнении этнической ситуации в ЦА и Сибири в эпоху Кыргызского великодержавия"
  • Т.Шейшеканов - профессор: "Мамалекеттүүлүк үчүн болгон күрөштүн өбөлгөлөрү".

Материалды даярдаган:

Жумабек кызы Жыпара - тарых жана чөлкөм таануу факультетинин методисти

  • Image folder specified does not exist!
  •  

Главное меню

Пресс меню

Сайты структур КНУ

От администратора

Авторизация

Баннер

Кто на сайте

Сейчас 1501 гостей онлайн

Вопросы абитуриентов

  • Модератор 28.01.2015 10:49
    По словам отв. секретаря приемной комиссии КНУ: 1) Вступительные экзамены по "Всеобщей истории" ...

    Подробнее...

     
  • Модератор 27.01.2015 19:48
    1) Прием во все вузы Кыргызстана осуществляется только по результатам ОРТ. Вступительные экзамены ...

    Подробнее...

     
  • Модератор 27.01.2015 14:40
    ОРТ тапшырасыз, конкурска катышасыз, өтсөңүз - окуй бересиз.

    Подробнее...

Вопросы студентов

  • Модератор 27.01.2015 14:39
    Как ответили в учебном управлении, в исключительных ситуациях допускается защита дипломной работы ...

    Подробнее...

     
  • Модератор 26.01.2015 10:16
    Студенттик кадрлар бөлүмүнөн билдиришкендей, эгер өз ыктыярыныз менен которулуп жатсаныз, анда төлөп ...

    Подробнее...

     
  • Модератор 21.01.2015 13:23
    Юринституттун кадрлар бөлүмүнөн жооп беришкендей, 2-курска отурасыз, маектешүүнүн жыйынтыгы боюнча.

    Подробнее...

     
  • Модератор 20.01.2015 09:24
    Нет. 1) Заочной формы обучения нет с 2012 года по всему Кыргызстану. Есть дистантная. 2) На матфаке ...

    Подробнее...

Вопросы выпускников

  • Модератор 20.01.2015 14:01
    Такой информации на сайте нет.

    Подробнее...

     
  • Модератор 12.01.2015 14:26
    Албетте болот. Толук маалымат алуу үчүн 32-20-74 (Билим тууралуу документтерди даярдоо бөлүмү) ...

    Подробнее...

     
  • Модератор 08.01.2015 10:23
    По словам сотрудников кафедры психологии, таких курсов нет, но вы можете поступить на дистантную ...

    Подробнее...

Отзывы и замечания

  • Модератор 26.01.2015 10:19
    kafepp@university.kg

    Подробнее...

     
  • Жаран. 21.01.2015 03:46
    Саламатчылыкты каалайм. Мен gsdl.university .kg санариптик китепкананын кыргыз тилдеги түрүн түзүүчүсүмүн ...

    Подробнее...

     
  • Гость 20.01.2015 19:40
    Г. Оморовна опять "идите, гуляйте 20 минут!". Это меня очень возмутило. Я, во первых не ребенок, чтоб ...

    Подробнее...